اصول سرمایه گذاری موفق


اگر اصول یک سرمایه گذاری موفق، مناسب، صحیح و موثر را ندانیم با شکست مواجه می شویم و ممکن است اصل سرمایه مان بر باد برود.
برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق مهمترین نکته مکان و محلی است که ما پولمان را برای سرمایه گذاری می گذاریم.
سپس آنچه از همه بیشتر اهمیت می یابد ریسک سرمایه گذاری است که تا چه میزان مسیر سرمایه گذاری ما امن و مطمئن است و در قدم سوم میزان سود سرمایه گذاری اهمیت می یابد.
مشکلی که بسیاری از سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند و در نهایت هم منجر به شکست می شود این است که اهمیت قدم سوم را بر قدم دوم ارجحیت می دهند در واقع زمانی که کاری را بسیار پرسود می بینند طمع و حرص بر آنان مستولی می شوند و به طور کل ریسک های موجود در آن را فراموش می کنند.
فعالیت در شرکت های هرمی و بعضا شبکه ای نمونه ای از مصادیق طمع و حرص در سرمایه گذاری های امروز مردم جامعه ماست.


برچسب ها :

نظرات بسته شده است.

  •  بابل خیابان شریعتی روبروی شیرینی سرای بابل - ساختمان فرهاد طبقه چهارم
    09111113820
    09113114395
     مهدی فیروزجائی (حیدری)
  • مطالب اخیر
    پیوندها