بینش و نوع نگاه به خدا, اثربخش ترین فعل در جذب زندگی موفقیت آمیزاست.


خدای ما بسیار بخشنده و مهربان است،خدایی که به راحتی از حق خود میگذرد اما از حق دیگران نه،اگر خدا را بشناسیم حالمان دگرگون و نوع نگاه و تفسیرمان از خود و هستی متحول می‌شود ،با نشاط تر و راحت تر زندگی می کنیم ،به او تکیه میکنیم و از او یاری میجوییم و به احدی تمکین نمی کنیم ،افسوس که خدا را نشناخته ایم و خدا را دست و بال بسته پنداشته ایم،خدا حیّ است،خالق است ،رب است اما درک ما از او حسی از خلاقیت و ربانیت مستمر او نیست ،خداوندا تورا دوست دارم،پس مرا دوست داشته باش و مرا در آغوش گرم محبت و بزرگواری خود قرار ده ،آمین


نظرات بسته شده است.

  •  بابل خیابان شریعتی روبروی شیرینی سرای بابل - ساختمان فرهاد طبقه چهارم
    09111113820
    09120030939
     مهدی فیروزجائی (حیدری)
  • مطالب اخیر
    پیوندها