خداوند و تو


خداوند و تو

مرحله‌ای وجود دارد که با شکر گذاری می‌توانی به آن برسی و موجب وفور نعمت بی‌حدوحصر در زندگی‌ات می‌شود. از طریق ارتباط با قدرت برتر یا خداست که به این مرحله از شکر گذاری می‌رسی.

احتمال دارد خیال کنی که خدا چیزی جدا از توست ولی وقتی به اطرافت نگاه کنی متوجه می‌شوی کائنات بالای سرت است، کنار تو و درون تک‌تک موجودات و آدم‌ها هم هست. این یعنی خدا در درون توست.

وقتی بدانی خدا در درون خودت و در اصل برای توست و دلش می‌خواهد میزان بیشتری ازآنچه دلت می‌خواهد به تو اهدا کند، تو شکر گذاری ناب را نسبت به خداوند و برای آنچه در زندگی نصیبت می‌شود، احساس می‌کنی و رابطه‌ای خصوصی بین خودت و خداوند برقرار خواهی کرد. هرچه بیشتر شکر گذاری خالصانه را در قبال خدا و کائنات برای آنچه دریافت کرده‌ای احساس کنی، رابطه‌ات با خداوند صمیمانه‌تر می‌شود؛ و به این طریق است که می‌توانی به مرحله فراوانی و وفور نعمت حاصل از اعجاز شکر گذاری برسی.

اعجاز شکر گذاری را در تمام لحظات زندگی‌ات وارد کن تا تمام رؤیاهایت به حقیقت بپیوندد.

هر زمان در شرایطی قرار گرفتی که احساس کردی کنترلی روی آن نداری، به‌جای نگرانی یا ترس، به اعجاز شکر گذاری روی بیاور و برای هر چیزی در زندگی‌ات خدا را شکر کن. وقتی‌که آگاهانه بابت نعمات زندگی‌ات شکر کنی، شرایط اطراف به‌گونه‌ای معجزه‌آسا دگرگون می‌شود.

عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت را بر زبان آور. به هر جا که می‌روی، شکر گذاری و قدرت معجزه‌آسای آن را با خودت ببر.

برای داشتن زندگی اعجاز آور سرشار از برکت و وفور نعمت و شادمانی، جواب در نوک زبانت و درون قلبت است.

(راندا برن)


نظرات بسته شده است.

  •  بابل خیابان شریعتی روبروی شیرینی سرای بابل - ساختمان فرهاد طبقه چهارم
    09111113820
    09120030939
     مهدی فیروزجائی (حیدری)
  • مطالب اخیر
    پیوندها