چگونه به آرزوی مان برسیم؟


چگونه به آرزوی مان برسیم؟

این کتاب به شما کمک می‌کند تا تکه‌های پازل زندگی خود را در کنار هم بچینید و تصاویر ذهنی خود را در زندگی شکوفا سازید. این کتاب یک نقشه بسیار ساده است که شما را از جایی که هستید، به مقصد موردنظرتان می‌رساند. هر بخش ارائه‌دهنده ایده‌هایی بسیار ارزشمند است. شما این فرصت را دارید که این ایده‌ها را در زندگی خودتان آزمایش کنید. چه آرزویی دارید؟ بدانید که می‌توانید به آن برسید…. اما برای این منظور باید مطالب این کتاب را درک کرده و به‌کارگیرید. فقط درک کردن و به کار بستن صحیح است که اهمیت دارد.

قبل از شروع، لازم است یک‌بار دیگر خاطرنشان کنم که خواندن و حفظ کردن این کتاب، هیچ‌وقت مطالب آن را عملی نمی‌کند؛ بلکه برای این منظور باید قوانین آن را به‌خوبی درک کنید و به کار ببندید. درباره هر یک از ایده‌ها به‌خوبی بیندیشید. همه‌ی آن‌ها ساده و قابل‌درک هستند ولی باید طبق آن‌ها عمل کنید. این کتاب را همراه داشته باشید و پیوسته مرور کنید تا به‌تدریج ظهور مواردی که در آن ذکرشده را در زندگی مادی خود تجربه کنید.

باب پراکتر

 


نظرات بسته شده است.

  •  بابل خیابان شریعتی روبروی شیرینی سرای بابل - ساختمان فرهاد طبقه چهارم
    09111113820
    09120030939
     مهدی فیروزجائی (حیدری)
  • مطالب اخیر
    پیوندها