چگونه به تعالی برسیم؟


چگونه به تعالی برسیم؟

حال که این کتاب را برای خواندن انتخاب کرده‌ای، بی‌شک می‌خواهی فردایی بهتر از امروز داشته باشی و به تعالی برسی. ایمان‌دارم که می‌توانی. پتانسیلی فراوان درون تو موج می‌زند. اما برای رسیدن به خواسته‌هایت باید برنامه‌ای تأثیرگذار و استراتژیک داشته باشی.

باید مسئولیت روند رشد خود را بپذیریم. باید بدانیم که هیچ‌کس دیگری مسئول زندگی ما نیست. اگر می‌خواهیم زندگی‌مان پیشرفت کند، خودمان باید دست‌به‌کار شویم.

در این کتاب به شما کمک می‌شود تا خودت را رشد دهی تا به بهترین شخصی که می‌توانی باشی، تبدیل شوی.

تعالی با اراده‌ی قبلی، کلیدی است که همه‌ی درها را باز می‌کند تا تو به بالقوه‌های درونی خویش دسترسی بیابی. اگر هرروز و برای سه ماه زمان کافی برای رشد خود اختصاص دهی، به‌تمامی بالقوه‌هایت دست می‌یابی و آن‌وقت پیشرفت آگاهانه برایت عادت می‌شود. اینجاست که وقتی به عقب برگردی، از این همه پیشرفت، شگفت‌زده خواهی شد.

جان مکسول


نظرات بسته شده است.

  •  بابل خیابان شریعتی روبروی شیرینی سرای بابل - ساختمان فرهاد طبقه چهارم
    09111113820
    09120030939
     مهدی فیروزجائی (حیدری)
  • مطالب اخیر
    پیوندها